Novosti prijavno – vpisnega postopka in prenos prijav

Postopek vpisa

Na šoli bomo prijavno – vpisni postopek izvedli v večji meri na daljavo preko navadne oz. elektronske pošte. Kandidati in njihovi starši bodo pravočasno prejeli vsa navodila za vpis po pošti, obenem pa priporočamo redno spremljanje naše spletne strani pod rubriko Postopek vpisa in spletno stran MIZŠ. Tam objavljamo tudi koledar prijavno – vpisnega postopka.

Prenos prijav

Prenos je možen najkasneje do 16. 6. 2020. Kandidati, ki želijo svojo prijavo prenesti iz programa naše šole na drugo šolo ali pa znotraj programov naše šole, morajo izpolniti in podpisati obrazec.

Prenos prijav je možen po dveh poteh: po klasični ali elektronski pošti. Naša šola bo prenos prijav sprejemala in izvajala preko elektronske pošte prenos@vegova.si. Kandidati v tem primeru posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in staršev, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. To lahko storijo po pošti, ali pa skan prijavnice pošljejo po elektronski pošti.

Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

Zaradi odpovedi izvedbe NPZ za učence 9. razredov, so letošnja merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa spremenjena. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z istim številom točk, se bo izbira med njimi opravila na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda slovenščina (italijanščin ali madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom teh predmetov lahko kandidat pridobi največ 45 točk.

Svetovalna služba