Pisni in ustni izpiti na poklicni maturi v zimskem roku 2018 (izvedba 2019)

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Pisni preizkus bo potekal po pravilih, ki so predpisana za pisni preizkus na maturi. To pomeni:

  • v šolo vstopite od 8.40 dalje z osebnim dokumentom
  • v avli bodo objavljeni razpored kandidatov in učilnice
  • zberete se pred navedeno učilnico in počakate na nadzorne učitelje
  • v učilnicah zasedete mesta po razporedu, ki bo objavljen na vratih učilnice
  • k mizi prinesete le dovoljena sredstva
  • začetek pisnega preizkusa je ob 9.00
  • za pisanje in izvedbo pisnega preizkusa upoštevate in uporabljate le dovoljena sredstva in navodila, ki so zapisana na prvi strani izpitne pole
1. februar 2019 Slovenščina – pisni izpit
5. februar 2019 Angleščina – pisni izpit
5. februar 2019 Matematika – pisni izpit
4. februar 2019 2. predmet – pisni izpit (ELE in RAČ)
Od 6. do 15. februarja 2019 Ustni izpiti in 4. predmet
4. marec 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

Razporedi za ustne izpite bodo objavljeni na oglasni tabli in E-vegovi. Prejeli jih boste tudi po elektronski pošti na naslov, ki je naveden v eAsistentu, predvidoma do začetka pisnih izpitov.

Tajnica ŠMK za poklicno maturo

mag. Tanja Kocjan