Pisni in ustni izpiti na poklicni maturi v zimskem roku 2019 (izvedba 2020)

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Pisni preizkus bo potekal po pravilih, ki so predpisana za pisni preizkus na maturi. To pomeni:


• v šolo vstopite od 8.40 dalje z osebnim dokumentom
• v avli bodo objavljeni razpored kandidatov in učilnice
• zberete se pred navedeno učilnico in počakate na nadzorne učitelje
• v učilnicah zasedete mesta po razporedu, ki bo objavljen na vratih učilnice
• k mizi prinesete le dovoljena sredstva
• začetek pisnega preizkusa je ob 9.00
• za pisanje in izvedbo pisnega preizkusa upoštevate in uporabljate le dovoljena sredstva in navodila, ki so zapisana na prvi strani izpitne pole

3. februar 2020 Slovenščina – pisni izpit
4. februar 2020 Angleščina – pisni izpit
4. februar 2020 Matematika – pisni izpit
5. februar 2020 2. predmet – pisni izpit (ELE in RAČ)
Od 6. do 15. februarja 2020 Ustni izpiti in 4. predmet
4. marec 2020 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

Razporedi za ustne izpite bodo objavljeni na oglasni deski za poklicno maturo in na moodlu. Prejeli jih boste tudi po elektronski pošti na naslov, ki ste ga navedli na prijavnici, predvidoma do začetka pisnih izpitov.
Katja Tomažič, tajnica ŠMK za poklicno maturo