PO IZMENJAVI V OKVIRU PROJEKTA TALENT EDUCATION, ERASMUS+

V preteklem tednu smo v okviru evropskega projekta Talent Education na naši šoli gostili dijake in učitelje iz partnerskih šol na Nizozemskem in Češkem. Skupaj z našimi dijaki in učitelji je v celotni delegaciji izmenjave sodelovalo prek 70 udeležencev, od tega 10 tujih in naših učiteljev. V preteklih dveh letih so naši dijaki skupaj s partnerskimi gostovali že na treh izmenjavah, in sicer na Nizozemskem in Češkem, organizacija zadnje pa je pripadla nam.

Izmenjava je bila posvečena zaključnim pripravam projektnih nalog, ki so jih dijaki po skupinah pripravljali pod mentorstvom učiteljev. Ti so jih vodili po korakih metode Design thinking, ki so jo v projektu podrobneje spoznali kot enega od možnih pristopov k delu z nadarjenimi dijaki. Ti so pripravili zaključne predstavitve svojega dela in nas navdušili. Nenazadnje pa smo del programa izmenjave namenili tudi spoznavanju Ljubljane in Slovenije ter neformalnemu druženju, ki nas je vse obogatil z neprecenljivo mednarodno izkušnjo.

Ponosni smo, da smo uspešno gostili tako številčno delegacijo dijakov in učiteljev in s tem zaključili zadnjo izmenjavo v okviru projekta Talent Education.

Maja Pezdir

Nekaj utrinkov z izmenjave: