Podelitev listin splošne mature

Obveščamo vas, da boste z rezultati jesenskega roka splošne mature v šoli seznanjeni v četrtek, 16. septembra 2021, ob 13h, v učilnici 14. Na prihod ravnatelja in tajnice splošne mature počakajte v učilnici.

Zaradi higienskih ukrepov vas prosimo, da po vstopu skozi glavni vhod ob uporabi zaščitne maske in upoštevanju ustrezne varnostne razdalje svojo prisotnost sporočite dežurnima dijakoma, ki jo bosta evidentirala na posebnem seznamu; v ta namen imejte s seboj tudi osebni dokument.

Kandidati lahko maturitetne listine o uspehu prevzamete osebno ali pa vaš sorodnik s pooblastilom. Informacij o uspehu na splošni maturi ne dajemo po telefonu, lahko pa jih dobite s svojim geslom na spletni strani http://matura.ric.si. Od 17. septembra dalje lahko listine prevzamete v tajništvu šole.

Na dan objave rezultatov (16. 9. 2021) boste imeli možnost elektronskega vpogleda vaših rezultatov in pripadajoče izpitne dokumentacije: izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah ter navodila za ocenjevanje. E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2020 trajajo tri dni.

 

V Ljubljani, 3. 9. 2021

ŠMK SM, Vegova Ljubljana