Podelitev maturitetnih listin – zimski rok poklicne mature 2018