Podelitev spričeval na zimskem roku poklicne mature

X