Podelitev spričeval na zimskem roku poklicne mature