Pomembne informacije ob zaključku pouka

Pouk na daljavo in za maturante delno tudi v šoli se je z 12. 6. zaključil. Teden od 15. do 19. 6. je namenjen opravljanju OIV/IDE in PIV (navodila so dijaki že prejeli). V tem času potekajo tudi pisni in ustni izpiti poklicne in splošne mature.

Vse ocene morajo biti zaključene do 18. 6. Naslednji dan bo sledila 2. ocenjevalna konferenca. Po spričevala, obvestila o uspehu in druge listine bodo dijaki 1.–3. letnika prišli v torek ali sredo, 23. oz. 24. 6., ko bomo na šoli počastili tudi dan državnosti; takrat bodo dijaki vrnili knjige in učbenike v šolski knjižnici (glej razpored spodaj).

Opozorilo: Po priporočilih NIJZ naj dijaki ostanejo doma, če so od 8. do 23. 6. imeli kateregakoli od naslednjih simptomov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska ali so bili zdravi, vendar so bili v tem obdobju v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-19. Dijaki naj se v tem primeru dogovorijo o individualnem obisku šole.

V dneh 29.–30. 6. bodo na šoli potekale priprave na izpite, o čemer bodo dijaki še obveščeni. Takrat bodo dijaki z neocenjenimi predmeti opravljali dopolnilne izpite (o razporedu bodo pravočasno obveščeni).

Od 1. do 6. 7. je redni spomladanski izpitni rok, ko bodo dijaki lahko opravljali popravne in predmetne izpite (razpored bo objavljen na spletni strani šole po 29. 6.). Dijaki naj se na izpit prijavijo prek e-prijavnice najkasneje do 24. 6. (e-obrazci so objavljeni na nova.vegova.si in na vegova.si.; pogoj, da se dijak lahko prijavi, je, da je prijavljen v apl. Office 365). Listine o uspehu se bodo ponovno delile po izpitih, in sicer 7. 7. (ura bo sporočena naknadno). Avgustovski izpiti bodo potekali od 17. do 21. 8. (dijaki se nanje prijavijo do 6. 7.); razpored bo objavljen 14. 8.

Vsem dijakom in učiteljem želimo uspešen zaključek letošnjega nekoliko neobičajnega šolskega leta.

 

Razpored podelitve listin o uspehu in vračanje učbenikov/knjig

Torek, 23. 6. 2020

URA RAZRED UČILNICA RAZREDNIK VRAČILO UČB.
8.00 R 3. A 209 Nataša Makarovič 8.00–8.30
8.00 R 3. B 202 Igor Čugalj 8.30–9.00
9.00 R 3. C 210 Neja Benedetič 9.00–9.30
9.00 R 3. D 218 Lidija Vintar 9.30–10.00
10.00 G 3. A 4 Aleksandar Lazarević 10.00–10.30
10.00 G 3. B 220 Amanda Zupanc 10.30–11.00
11.00 E 3. A 3 Manuela Markoja Šubara 11.00–11.30
11.00 E 3. B 15 Tomaž Medica 11.30–12.00
12.00 E 3. C 222 Zlatko Vučenović 12.00–12.30
12.00 R 2. A 211 Mitja Žnideršič 12.30–13.00
13.00 R 2. B 214 Marjeta Šušteršič Menart 13.00–13.30
13.00 R 2. C 221 Beti Kerin 13.30–14.00
14.00 R 2. D 206 Lidija Gorišek 14. 30–15.00

 

Sreda, 24. 6. 2020

URA RAZRED UČILNICA RAZREDNIK VRAČILO UČB.
8.00 G 1. A 218 Aleksandra Saška Kučan 8.00–8.30
8.00 G 1. B 214 Alenka Zorko 8.30–9.00
9.00 G 2. A 221 Vida Vidmar 9.00–9.30
9.00 G 2. B 213 Mojca Stare Aljaž 9.30–10.00
10.00 E 1. A 210 Alenka Hari 10.00–10.30
10.00 E 1. B 15 Janez Pešec 10.30–11.00
11.00 E 1. C 209 Maks Seme 11.00–11.30
11.00 E 2. A 115 Jernej Golobič 11.30–12.00
12.00 E 2. B 222 Romana Šivic 12.00–12.30
12.00 E 2. C 3 Franc Kamenik 12.30–13.00
13.00 R 1. A 206 Melita Kompolšek 13.00–13.30
13.00 R 1. B 211 Gabrijela Korošec 13.30–14.00
14.00 R 1. C 4 Marko Tomšič 14. 00–14.30
14.00 R 1. D 202 Slavica Škerbot 14. 30–15.00