Prijava na praktično usposabljanje z delom (PUD) v tujini 2018/19

Praktično usposabljanje z delom (v nadaljevanju PUD) v tujini bo potekalo v sklopu programa Erasmus+, v okviru projekta IM-TECH, od 27. 5. do 21. 6. 2019.

Prijavijo se lahko dijaki 3. letnika  strokovne šole.  Več o razpisu

KRITERIJI ZA IZBOR:

– oddaja elektronske prijavnice
– poslani življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku na: tanja.leder@vegova.si ,
– učni uspeh,
– mnenje razrednika in učiteljev strokovnih predmetov,
– sodelovanje dijaka pri ostalih šolskih projektih oz. aktivnostih, samoiniciativnost;
– prednost imajo dijaki z manj priložnostmi, ki prihajajo iz ranljivih skupin, in tujci.

 

Na podlagi teh kriterijev bodo izbrani dijaki, ki bodo odšli na PUD v tujino. Države, kamor bodo letos napoteni dijaki, so: Finska, Nemčija, Litva, Španija, Francija, Portugalska. Dijake bo po destinacijah  razporedila vodja MIC (dijaki si kraja sami ne morejo izbrati), saj je to odvisno od števila prijavljenih, ki jih lahko partnerske organizacije na posamezni destinaciji sprejmejo, od izobraževalnega programa dijaka in od dijakovega znanja oz. kompetenc.

Predvideno število prostih mest: 40

ROK ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PRIJAVNICE: 20. 12. 2018

ROK ZA ODDAJO ŽIVLJENJEPISA IN MOTIVACIJSKEGA PISMA: 10. 1. 2019

logotip vegova ljubljana