Prijave za zimski rok poklicne mature 2019 (izvajanje 2020)

Vse potencialne kandidate obveščam, da je zadnji dan za prijavo k zimskemu roku poklicne mature 2019 (začetek izpitov bo 3. 2. 2020) četrtek, 5. december 2019. K prijavi je potrebno priložiti oz. po elektronski pošti poslati (katja.tomazic@vegova.si) dokazilo o plačilu maturitetnih obveznosti.

Hkrati vse kandidate obveščam, da je:

  • 20. januar 2020 datum, do katerega mora biti izdelan in dokončan izdelek oz. storitev in oddan mentorju skupaj s strokovnim poročilom,
  • 30. januar 2020 datum, do katerega je potrebno izpolniti vse pogoje ali pa se pisno odjaviti od poklicne mature.

Vse ostale informacije dobite na oglasni deski za poklicno maturo oz. na moodlu, v mapi Poklicna matura.

Katja Tomažič, tajnica ŠMK PM