Prijave za zimski rok poklicne mature 2020 (izvajanje 2021)

Vse potencialne kandidate obveščam, da je zadnji dan za prijavo k zimskemu roku poklicne mature 2020 četrtek, 3. december 2020 (začetek izpitov bo 1. 2. 2021). K prijavi je potrebno priložiti oz. po elektronski pošti (katja.kopasz@vegova.si) poslati dokazilo o plačilu maturitetnih obveznosti.

Hkrati vse kandidate obveščam, da je:

• 20. januar 2021 datum, do katerega mora biti izdelan in dokončan izdelek oz. storitev in oddan mentorju skupaj s strokovnim poročilom,
• 28. januar 2021 datum, do katerega je potrebno izpolniti vse pogoje ali pa se pisno odjaviti od poklicne mature.

Vse ostale informacije dobite na oglasni deski za poklicno maturo, na Moodlu v mapi Poklicna matura oz. prek elektronskega naslova katja.kopasz@vegova.si.

Katja Kopasz, tajnica ŠMK PM, Vegova Ljubljana