Prijave za zimski rok poklicne mature 2021 (izvajanje 2022)

Vse potencialne kandidate obveščam, da je zadnji dan za prijavo k zimskemu roku poklicne mature 2021 petek, 3. december 2021 (začetek izpitov bo 1. 2. 2022). K prijavi je potrebno priložiti oz. po elektronski pošti (hana.brezovnik@vegova.si) poslati dokazilo o plačilu maturitetnih obveznosti.

Hkrati vse kandidate obveščam, da je:

  • 20. januar 2022 datum, do katerega mora biti izdelan in dokončan izdelek oz. storitev in oddan mentorju skupaj s strokovnim poročilom,
  • 28. januar 2022 datum, do katerega je potrebno izpolniti vse pogoje ali pa se pisno odjaviti od poklicne mature.

Vse ostale informacije dobite na oglasni deski za poklicno maturo, na Moodlu v mapi Poklicna matura oz. prek elektronskega naslova hana.brezovnik@vegova.si.

Hana Brezovnik, tajnica ŠMK PM, Vegova Ljubljana