Prvi šolski dan

Dijaki se zberejo v torek, 1. 9. 2020, ob določeni uri v navedenih učilnicah. Te bodo odprte že 30 minut prej, da se dijaki ne bi zadrževali na hodnikih. Prvošolce bodo v učilnice usmerjali dežurni učitelji. Ob vstopu v šolo in na hodnikih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

Tehnik računalništva – 1. in 2. letnik  ob 8.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
R 1. A 4 Erika Pleša Janja Žlebnik
R 1. B 15 Hana Brezovnik Aleš Volčini
R 1. C 206 Karin Kastelic Katarina Mlinarič
R 1. D 221 Mojca Fink Janez Miklavc
R 2. A K 11 Melita Kompolšek Milan Setničar
R 2. B 118 Andreja Vehovec Jožef Leskovec
R 2. C 115 Marko Tomšič Matjaž Majnik (odsoten)
R 2. D 213 Matic Podpadec Mitja Vodeb

 

Tehnik računalništva – 3. in 4. letnik  ob 9.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
R 3. A 218 Dušan Sitar Mitja Žnideršič
R 3. B 214 Marjeta Šušteršič Menart Gašper Lomovšek
R 3. C 203 Beti Kerin Tanja Kocjan
R 3. D 209 Lidija Gorišek Anton Orehek
R 4. A 211 Nataša Makarovič  
R 4. B 11 Igor Čugalj  
R 4. C 207 Neja Benedetič Darjan Toth
R 4. D 210 Lidija Vintar  

 

Elektrotehnik in tehniška gimnazija – 1. in 2. letnik ob 11.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
E 1. A 215 Špela Pretnar Gabrijela Korošec
E 1. B 3 Janez Trček Milan Topolovec
E 1. C 4 Igor Petrovčič Alenka Hari
E 2. A* 222 Lea Koler Tomo Omahna
E 2. B 113 Špela Suhadolnik Vida Vidmar (odsotna)
E 2. C* 111 Andraž Žugelj Maks Seme (odsoten)
       
G 1. A 202 Sonja Zver Damijan Purg
G 1. B K 11 Merlin Gulan Lokar Slavica Škerbot
G 2. A 115 Aleksandra Saška Kučan Maja Azarov Domajnko
G 2. B 206 Alenka Zorko Sonja Krapež

*Dijaki E 2. A  imajo razredno uro ob 10.00 v učilnici 222.

*Dijaki E 2. C imajo razredno uro ob 10.00 v učilnici 111.

 

Elektrotehnik in tehniška gimnazija – 3. in 4. letnik ob 12.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
E 3. A 212 Jernej Golobič Janez Pešec
E 3. B 209 Franc Kamenik Jože Veršnjak
E 3. C 221 Romana Šivic  
E 4. A 111 Manuela Markoja Šubara (odsotna) nadomešča jo Andraž Žugelj
E 4. B 118 Tomaž Medica  
E 4. C 211 Zlatko Vučenović  
       
G 3. A 15 Igor Vulić Marko Kastelic
G 3. B 213 Mojca Stare Aljaž Rastislav Snoj
G 4. A 218 Aleksandar Lazarević  
G 4. B 220 Amanda Zupanc