Rezultati 1. kroga izbirnega postopka

Znani so rezultati 1. kroga izbirnega postopka.

Program tehnik računalništva je imel omejitev vpisa.

Spodnje meje točk za sprejem v 1. krogu so naslednje: 142 točk (ocene), ostaja 9 prostih mest za 2. krog.

Spletni obrazec izbire šol (rangov) za 2. krog, ki smo ga poslali staršem nesprejetih kandidatov po e-pošti, je potrebno oddati do 24. 6. 2024 do 12. ure v živo v šoli, po razporedu ali na e-naslov svetovalne delavke.

Rezultati 2. kroga bodo znani najkasneje do 2. 7. 2024 do 15. ure. Bodoči dijaki, sprejeti v 2. krogu, bodo vpisani najkasneje do 3. 7. 2024.

Programa elektrotehnik in tehniška gimnazija nista imela omejitve vpisa, vsi kandidati, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje (zaključena OŠ) so sprejeti.

Za drugi krog ostaja 6 prostih mest v programu elektrotehnik in 6 prostih mest v programu tehniška gimnazija.

Svetovalna služba Vegove Ljubljana