Rezultati 1. kroga izbirno-vpisnega postopka

Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2021/22 imamo omejitev na vseh treh programih. Spodnje meje točk v 1. krogu po programih so naslednje:

  • tehnik računalništva: 147 točk (11 prostih mest za 2. krog)
  • elektrotehnik: 128 točk (8 prostih mest za 2. krog)
  • tehniška gimnazija: 158 točk (6 prostih mest za 2. krog)

Spletni obrazec izbire šol (rangov) za 2. krog, ki smo ga poslali staršem nesprejetih kandidatov po e-pošti je potrebno oddati do 23. 6. 2021 do 12. ure. Rezultati 2. kroga bodo znani 29. 6. 2021 do 15. ure. Bodoči dijaki, sprejeti v 2. krogu, bodo vpisani najkasneje do 30. 6. 2021.

svetovalna služba Vegova Ljubljana