Rezultati 1. kroga izbirno-vpisnega postopka

Za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2020/21 imamo omejitev na vseh treh programih. Spodnje meje točk v 1. krogu po programih so naslednje:

  • tehnik računalništva: 136 točk (12 prostih mest za 2. krog)
  • elektrotehnik: 120 točk (8 prostih mest za 2. krog)
  • tehniška gimnazija: 128 točk (6 prostih mest za 2. krog)

Spletni obrazec izbire šol (rangov) za 2. krog, ki smo ga poslali staršem nesprejetih kandidatov po e-pošti je potrebno oddati do 9. 7. do 9. ure. Rezultati 2. kroga bodo znani 14. 7. 2020. Bodoči dijaki, sprejeti v 2. krogu, bodo vpisani najkasneje do 16. 7. 2020.

svetovalna služba Vegova Ljubljana