REZULTATI 1. KROGA VPISA V 1. LETNIK

Znani so rezultati 1. kroga izbirnega postopka. Spodnje meje točk za sprejem v 1. krogu so naslednje:

  • tehnik računalništva: 139 točk (ocene), ostaja 11 prostih mest za 2. krog
  • elektrotehnik: 134 točk (ocene), ostaja 9 prostih mest za 2. krog
  • tehniška gimnazija: 163 točk iz ocen in 127 rezultat NPZ, ostaja 6 prostih mest za 2. krog

Spletni obrazec izbire šol (rangov) za 2. krog, ki smo ga poslali staršem nesprejetih kandidatov po e-pošti je potrebno oddati do 23. 6. 2023 do 12. ure na e-naslov svetovalne delavke. Rezultati 2. kroga bodo znani 29. 6. 2023 do 15. ure. Bodoči dijaki, sprejeti v 2. krogu, bodo vpisani najkasneje do 30. 6. 2023.

svetovalna služba Vegove Ljubljana