Rezultati 1. kroga vpisa v 1. letnik

Znani so rezultati 1. kroga izbirnega postopka. Spodnje meje točk za sprejem v 1. krogu so naslednje:

  • tehnik računalništva: 151 točk (ocene) ter min. 142 točk iz NPZ (12 prostih mest za 2. krog)
  • elektrotehnik: 130 točk (ocene) ter min. 99 točk iz NPZ (9 prostih mest za 2. krog)
  • tehniška gimnazija: 160 točk (6 prostih mest za 2. krog)

Spletni obrazec izbire šol (rangov) za 2. krog, ki smo ga poslali staršem nesprejetih kandidatov po e-pošti je potrebno oddati do 23. 6. 2022 do 20. ure na e-naslov svetovalne delavke. Rezultati 2. kroga bodo znani 30. 6. 2022 do 15. ure. Bodoči dijaki, sprejeti v 2. krogu, bodo vpisani najkasneje do 1. 7. 2022.

svetovalna služba Vegova Ljubljana