Rezultati poklicne mature

Poklicna matura 2021 – spomladanski rok

Rezultati poklicne mature

Obveščamo vas, da boste z rezultati poklicne mature seznanjeni po spodnjem razporedu v sredo, 7. julija 2021, v šoli.

Razred Učilnica Srečanje z razrednikom Prihod ravnatelja in tajnice ŠMK (podelitev maturitetnih spričeval)
E 4. A 212 8.00 8.15
E 4. B 115 8.45 9.00
E 4. C 210 9.30 9.45
R 4. A 113 10.15 10.30
R 4. B 206 11.00 11.15
R 4. C 221 11.45 12.00
R 4. D 214 12.30 12.45
ODRASLI 202 / 13.30

 

Kandidati lahko maturitetne listine o uspehu prevzamete osebno ali pa jih s pooblastilom prevzame vaš sorodnik.

POMEMBNO:

Rok za oddajo prijave k poklicni maturi v jesenskem roku je četrtek, 8. julij 2021; prijavnico v šoli izročite tajnici ŠMK PM.

ŠMK PM, Vegova Ljubljana