Športno-spoznavni tabor za dijake 1.in 2. letnika tehniške gimnazije v Planici

Med 25. in 27. 9. 2017 so se dijaki 1. letnika tehniške gimnazije udeležili športno-spoznavnega tabora v Planici. Cilji so bili razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, medsebojno spoznavanje, ozaveščanje socialnih veščin in timsko delo kot del učnega procesa, spoznavanje pomena gibanja v naravi in zdrave prehrane kot pomembnega elementa za razvijanje zdravega življenjskega sloga.
Hkrati pa so dijaki prek različnih aktivnosti spoznali elemente alpske pokrajine s poudarkom na posledicah ledeniškega delovanja (področje geografije in gorništva ter športne vzgoje). O opažanjih na taboru so napisali različna publicistična besedila za pouk slovenščine in angleščine.