Športno-spoznavni tabor za dijake 1.in 2. letnika tehniške gimnazije v Planici