Stanje prijav po roku za prenose 23. 4. 2019

Stanje prijav po roku za prenose 23. 4. 2019:

ProgramRazpisana mestaŠtevilo prijavMin št. točk 7. in 8. razreda*
elektrotehnik849191
tehnik računalništva112100/
tehniška gimnazija5661110

*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah (ni vneseno s strani OŠ, tujci), upoštevan je 90% delež kandidatov.

Nadaljnji postopek:

  1. oddane prijave se ne spreminjajo; kandidati zaključujejo 9. razred
  2. dodatno (novo) prijavo lahko oddajo le kandidati, ki se to šolsko leto izobražujejo v tujini – najkasneje do 3. 6. 2019
  3. neuspešni dijaki 1. letnika srednje šole, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik, lahko ravno tako oddajo svojo prijavo do 3. 6. 2019, vendar le na programe, kjer je še prostor (kjer število prijav ne dosega števila razpisanih mest)

22. 5. 2019 bo na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen podatek o programih, kjer bodo omejitve vpisa.

Dnevno stanje prijav lahko spremljate na spletnih straneh MIZŠ

Šolska svetovalna služba

Ljubljana, 25. 4. 2019