Stanje prijav za vpis v 1. letnik – na dan 12.4.2019

Stanje prijav na dan 12. 4. 2019 ostaja na naši šoli enako kot prej:

ProgramRazpisana mestaŠtevilo prijavMin št. točk 7. in 8. razreda*
elektrotehnik849191
tehnik računalništva112100/
tehniška gimnazija5661110

*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah (ni vneseno s strani OŠ, tujci), upoštevan je 90% delež kandidatov.

Dvig prijave je potrebno opraviti osebno v prostorih šolske svetovalne službe. Zaželeno je, da se v šoli oglasijo skupaj kandidat in njegovi starši, vendar prenos prijave lahko opravi tudi kandidat sam. V tem primeru mora predložiti pisno soglasje/dovoljenje staršev za prenos.

Svetovalna služba Vegova je na razpolago vsak delovni dan od 8.00 do 15.00, vendar vas prosimo, če lahko za prenos prijave pridete v tednu od 15. do 19. 4. v navedenih terminih:
v ponedeljek od 9.00 do 12.00 in od 15.30 do 17.30
v torek od 8.00 do 12.00
četrtek od 8.00 do 12.00 in od 13.30 do 15.30
Izven teh terminov bo potrebno verjetno malo počakati zaradi drugih delovnih obveznosti.

Dnevno stanje prijav lahko spremljate na spletnih straneh MIZŠ.

 

Šolska svetovalna služba