Uspeh na splošni maturi na Vegovi

Na spomladanskem roku splošne mature 2020 je bilo od 41 dijakov Vegove uspešnih 40, kar znaša 97,56 % uspeh (na državni ravni 93,92 %). Povprečno število točk na Vegovi je bilo 21,98, na državni ravni pa 20,35.
Dva dijaka sta postala zlata maturanta, skupno pa je 13 dijakov (31,7 %) doseglo odličen uspeh.

grafična predstavitev uspeha