Vegovci na kvizu Mladi genialci v Krškem

V okviru projekta Mladi v svetu energije sta GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško že šesto leto zapored razpisala tekmovanje Mladi genialci – kviz o energetiki (s poudarkom na jedrski energiji).

V torek, 6. februarja 2018, se je v Krško odpravila tudi ekipa Vegove Ljubljana. Sestavljali so jo dijaki 3. letnika srednje strokovne šole in tehniške gimnazije.

Dijaki tehniške gimnazije (Tilen Jagodič, Jani Zrnec in Matej Poljanšek) so se uvrstili v finale in dosegli 4. mesto v konkurenci 25 prijavljenih ekip (sodelovale so strokovne gimnazije s področja elektrotehnike, strokovne šole s področja energetike in strojništva).

Dijaki srednje strokovne šole so dosegli 6. mesto, kar pa ni bilo dovolj za uvrstitev v finale.

Vsem dijakom in mentorjem čestitamo za zelo dober dosežek.
Kviz Mladi genialci dijake spodbuja k poglobljenemu preučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah, jedrski energiji kot trajnostnemu viru in radioaktivnosti.
Cilj tekmovanja je, da dijaki v času priprav spoznajo, da naša civilizacija in prihodnost temeljita na energiji. Mladi se seznanijo z vrstami energije, njenim pridobivanjem, porabo in pomenom v vsakdanjem življenju. Uvedejo se v samostojno raziskovalno in eksperimentalno delo in uporabo strokovne literature.

Tekmovanje se je oprlo na znanstvena spoznanja, predstavljena v knjigi dr. MacKaya (Cambridge) Trajnostna energija (brez razgretega ozračja), v brošurah o življenju s sevanjem in o jedrski elektrarni. Priporočene so bile tudi spletne strani http://www.esvet.si/  in gradivo o energetski pismenosti in pridobivanju energije.