Vrnitev v šolo po modelu C – dobrodošli!

Za četrtošolci vseh treh izobraževalnih programov se bodo k pouku v šolo končno vrnili tudi ostali dijaki.

V tednu od 8. do 12. 3. 2021 bodo svoje matične učilnice najprej napolnili elektrotehniki in gimnazijci, tehniki računalništva pa se bodo (razen 4. letnika) izobraževali še vedno na daljavo. Naslednji teden pa se bodo dijaki pri izobraževanju v šoli in od doma zamenjali.

Vsa navodila in hišni red so dijaki in starši prejeli po e-pošti. Nov urnik je objavljen v eAsistentu.

Vsi učitelji in drugi delavci šole se ponovnega srečanja z dijaki zelo veselimo!

Hišni red (pdf) v obdobju nevarnosti zaradi okužbe s covid-19.