Zaključene prijave na jesenski rok poklicne mature

V soboto, 7. 7. 2018, smo zaključili s prijavami na jesenski rok poklicne mature

V ponedeljek, 20. 8. 2017, je zadnji dan za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklicne mature – jesenski rok 2018. Ta dan je tudi zadnji dan za pisno odjavo od poklicne mature na šoli. Dijaki, ki pogojev ne bodo izpolnili, se morajo od mature odjaviti. Izpiti na jesenskem roku se pričnejo v petek, 24. 8. 2018

Vsi dijaki, ki bodo uspešno zaključili četrti letnik in se bodo prijavili k poklicni maturi, bodo opravljali pisne izpite, in sicer:

• v petek, 24. avgusta 2018, SLOVENŠČINO,
• v ponedeljek, 27. avgusta 2018, MATEMATIKO,
• v sredo, 29. avgusta 2018, ANGLEŠČINO,
• v petek, 31. avgusta 2018 , DRUGI PREDMET (elektrotehnika ali računalništvo).

Izpiti se začenjajo ob 9.00. Pisni preizkus bo potekal po pravilih, ki so predpisana za pisni preizkus na maturi. To pomeni:

• dijaki vstopijo v šolo od 8.30 dalje z osebnim dokumentom,
• v avli bo objavljen razpored kandidatov po učilnicah,
• dijaki se zberejo pred navedeno učilnico in počakajo na nadzorne učitelje,
• v učilnicah zasedejo mesta po razporedu, ki bo objavljen na vratih učilnice,
• k mizi prinesejo le dovoljena sredstva,
• začetek pisnega preizkusa je ob 9.00,
• za pisanje in izvedbo pisnega preizkusa dijaki upoštevajo in uporabljajo le dovoljena sredstva in navodila, ki so zapisana na prvi strani izpitne pole.

Ustni izpiti na poklicni maturi so po koledarju poklicne mature predvideni v času od petka, 24. 8. 2018, do srede, 5. 9. 2018. Natančnejši razpored bo objavljen na oglasni deski in posredovan po elektronski pošti.

Oddaja izdelkov/storitev, ki jih bodo kandidati zagovarjali kot četrti predmet na poklicni maturi, je v četrtek, 16. 8. 2018, oz. je v skladu z dogovorom z mentorjem. Še prej kandidati pri svojih mentorjih opravijo zaključno konzultacijo.

Ponedeljek, 10. september 2018 – seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi.

Ljubljana, 9. 7. 2018