Delitev listin o uspehu

Delitev listin o supehu po popravnih izpitih bo v Četrtek, 22. 8. 2019, ob 9. uri po razporedu:

ODDELEK UČILNICA RAZREDNIK, SORAZREDNIK
E 1. A 207 J. Golobič, S. Pipan
E 1. B 222 R. Šivic, M. Topolovec
E 1. C 207 a M. Seme, G. Korošec
E 2. A 212 M. Markoja Šubara, K. Mlinarič
E 2. B 113 T. Medica, J. Veršnjak
E 2. C 15 Z. Vučenović, F. Kamenik
E 3. A 4 I. Vulić, A. Žugelj
E 3. B 3 J. Trček, A. Orehek
E 3. C 110 L. Šegatin
G 1. A 202 V. Vidmar, M. Gulan Lokar
G 1. B 213 M. Stare Aljaž, M. Višnikar Ivić
G 2. A 218 A. S. Kučan, S. Škerbot
G 2. B 220 A. Zupanc, S. Krapež
G 3. A 206 D. Purg, M. Kastelic
G 3. B 203 S. Zver, R. Snoj
R 1. A 215 M. Žnideršič, D. Sitar
R 1. B 214 M. Šušteršič Menart, A. Volčini
R 1. C K 9 B. Kerin, J. Žlebnik
R 1. D 209 L. Gorišek
R 2. A K 11 M. Kompolšek, N. Makarovič
R 2. B 111 I. Čugalj, I. Petrovčič
R 2. C K 10 M. Majnik, N. Benedetič
R 2. D 210 L. Vintar, Š. Pretnar
R 3. A 115 A. Vehovec, M. Tomšič
R 3. B 211 K. Lasbaher, J. Leskovec
R 3. C 118 G. Lomovšek, K. Tomažič
R 3. D 221 M. Fink
4. letnik PRED ZBORNICO Vsi razredniki 4. letnika

Ljubljana, 19. 8. 2019

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar