Pisni in ustni izpiti na poklicni maturi v jesenskem roku 2019

Nekaj informacij glede izpitov:

Pisni izpiti se začenjajo ob 9.00. Pisni preizkus bo potekal po pravilih, ki so predpisana za pisni preizkus na maturi. To pomeni:

  • v šolo vstopite od 8.40 dalje z osebnim dokumentom,
  • v avli bodo objavljeni razpored kandidatov in učilnice,
  • zberete se pred navedeno učilnico in počakate na nadzorne učitelje,
  • v učilnicah zasedete mesta po razporedu, ki bo objavljen na vratih učilnice,
  • k mizi prinesete le dovoljena sredstva,

za pisanje in izvedbo pisnega preizkusa uporabljate le dovoljena sredstva in upoštevate navodila, ki so zapisana na prvi strani izpitne pole.

24. avgust 2019 Slovenščina – pisni izpit
28. avgust 2019 Angleščina – pisni izpit
26. avgust 2019 Matematika – pisni izpit
30. avgust 2019 2. predmet – pisni izpit (ELE in RAČ)
26. avgust 2019 Ustni izpit ANGLEŠČINA
28. avgust 2019 Ustni izpit MATEMATIKA
2. september 2019 Ustni izpit SLOVENŠČINA
3. in 4. september Ustni izpit ELEKTROTEHNIKA/RAČUNALNIŠTVO in ZAGOVOR IZDELKA
9. september 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

Razporedi za ustne izpite bodo objavljeni na oglasni tabli in E_vegovi. Prejeli jih boste tudi po elektronski pošti na naslov, ki je naveden v eAsistentu, predvidoma ob začetku pisnih izpitov.

Tajnica ŠMK za PM
mag. Tanja Kocjan

Ravnatelj
dr. Uroš Breskvar