Prvi šolski dan – razpored

Prvi šolski dan je v ponedeljek, 2. 9. 2019. Dijaki se zberete po naslednjem razporedu:

1. letnik

Prvošolci se zberejo ob 8.00 v avli šole, od koder bodo odšli skupaj z razredniki in sorazredniki v izbrane učilnice.

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
E 1. A 210 Alenka Hari Silvan Pipan
E 1. B 111 Janez Pešec Špela Suhadolnik
E 1. C 4 Maks Seme Aleš Volčini
R 1. A K 11 Melita Kompolšek Janja Žlebnik
R 1. B 211 Gabrijela Korošec Dušan Sitar
R 1. C 3 Marko Tomšič mag. Erika Pleša
R 1. D 202 Slavica Škerbot Matic Podpadec
G 1. A 218 Aleksandra Saška Kučan mag. Maja Azarov Domajnko
G 1. B 214 Alenka Zorko Sonja Krapež

 

2.-4. letnik

Dijake od 2. do 4. letnika sprejmejo razredniki 4. šolsko uro v navedenih učilnicah. Po razredni uri imajo dijaki od 5. do vključno 7. ure pouk po urniku. Sorazredniki, ki 4. uro nimajo pouka, pomagajo razredniku.

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK
E 2. A 202 Jernej Golobič
E 2. B 222 mag. Romana Šivic
E 2. C K 10 Franc Kamenik
E 3. A 212 Manuela Markoja Šubara
E 3. B 111 Tomaž Medica
E 3. C 4 Zlatko Vučenović
R 2. A 218 Mitja Žnideršič
R 2. B 214 Marjeta Šušteršič Menart
R 2. C K 9 Beti Kerin
R 2. D 209 Lidija Gorišek
R 3. A 118 Nataša Makarovič
R 3. B 211 Igor Čugalj
R 3. C 207 Neja Benedetič
R 3. D 207 A Maja Cukon (nam. Lidije Vintar)
G 2. A 221 Vida Vidmar
G 2. B 213 Mojca Stare Aljaž
G 3. A K 11 Aleksandar Lazarević
G 3. B 220 Amanda Zupanc

 

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK, njegov namestnik
E 4. A 15 Igor Vulić
E 4. B 3 Janez Trček
E 4. C 14 Ljubo Šegatin
R 4. A 215 mag. Andreja Vehovec
R 4. B 206 Sanja Ćorić (nam. Darjan Toth)
R 4. C 115 Katja Tomažič (nam. G. Lomovšek)
R 4. D 113 Mojca Fink
G 4. A 210 Damijan Purg
G 4. B 203 Sonja Zver

Ravnatelj dr. Uroš Breskvar

Ljubljana, 28. 8. 2019