Rezultati mature – jesenski rok

Kandidati bodo z rezultati jesenskega roka splošne mature seznanjeni
v torek, 17. septembra 2019, na naslednji način:

–> Kandidati, ki so opravljali splošno maturo v jesenskem roku, bodo imeli podelitev maturitetnih spričeval ob 10. uri v ravnateljevi pisarni.

–> Kandidati, ki so opravljali dodatni maturitetni izpit (poleg poklicne mature), bodo lahko prevzeli listino o uspehu pri izpitu od 9.30 dalje v tajništvu šole.

Pomembno

  • Kandidati lahko prevzamejo maturitetne listine o uspehu le osebno (ali sorodnik s pooblastilom).
  • Informacij o rezultatih ne dajemo po telefonu, lahko jih dobite na spletni strani: http://matura.ric.si.
  • Rok za oddajo pisne zahteve RIC-u za vpogled v izpitno dokumentacijo je petek, 20. september 2019 (RIC, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana).

Ljubljana, 3. 9. 2019

Dr. Uroš Breskvar, ravnatelj