Gostili smo hrvaške učitelje

V tednu od 20. do 24. 11. 2017 smo na naši šoli gostili tri hrvaške učitelje (učiteljico hrvaškega jezika in likovne umetnosti, učiteljico fizike in učitelja matematike in fizike) iz Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile iz Pazina. Spoznavali so, kako poteka pouk matematike, fizike, slovenščine, angleščine, kemije, biologije in strokovnih predmetov. Svoje izkušnje so posredovali več kot 20 našim učiteljem in strokovnim delavcem.
V izmenjavi učiteljev s pazinsko šolo so pred tem (6.–10. 11.) sodelovali trije naši profesorji (učitelja fizike in slovenščine, učiteljica zgodovine). Tako so se stkale nove prijateljske in strokovne vezi, ki so obogatile delo in učenje dijakov in učiteljev obeh šol.