Kako z nadarjenimi

Od 16. do 22. septembra se je 16 dijakinj in dijakov naše šole udeležilo izmenjave v okviru projekta Erasmus + Izobraževanje nadarjenih (Talent Education), tokrat organizirane v Brnu.

Vegova Ljubljana sodeluje v projektu, v katerega so vključene tudi srednje šole oz. gimnazije iz Brna in Plzna na Češkem ter Leidna na Nizozemskem, že tretje leto. Projekt ima več delovnih področij. Naša šola sodeluje v sekcijah Dizajnirano mišljenje (Design Thinking) in Praktična diferenciacija. V okviru prve so dijaki različnih šol pod vodstvom mentorjev (z Vegove sta sodelovala profesorja A. Lazarević in M. Majnik) po metodologiji dizajniranega mišljenja reševali konkretne naloge ̶ kako narediti učenje jezika zanimivejše, moderno tehnologijo varnejšo, kje vse so možnosti uporabe sodobnih tehnologij, proučevali so problematiko naraščanja alergij, širjenja antidepresivov, zanimala jih je problematika migracij, ogroženih vrst … Delne rezultate raziskav so predstavili zadnji dan srečanja v Brnu, končne pa bodo spomladi 2018 na Vegovi, ko bo naša šola gostiteljica.

Sekcija Praktična diferenciacija je namenjena učiteljem. Vanjo vključeni profesorji iz Nizozemske, Češke in Slovenije -̶ z Vegove K. Lasbaher in M. Šušteršič Menart -̶ so dijake Gimnazije Brno učili po metodah praktične diferenciacije, po katerih si učenci lahko sami izberejo pot do učnega cilja ter si do določene mere sami izberejo tudi stopnjo zahtevnosti pouka. Tak pouk, osredotočen na dijaka, je izziv tudi nadarjenim. Po vsaki učni uri je sledil kolegialni komentar, delo učiteljev sta spremljala in komentirala tudi eksperta za to metodo.