Nadaljevanje pouka na daljavo

Tudi v tednu od 2. do 6. 11. 2020 se bo nadaljeval pouk na daljavo po urniku, objavljenem v eAsistentu. Dijaki in učitelji so glede tega že prejeli vsa potrebna navodila razrednikov in učiteljev oz. vodstva šole.