Začasno izvajanje pouka na daljavo

Po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport z dne 14. 10. 2020 se bo od 19. 10. do

predvidoma 25. 10. 2020 v srednjih šolah ponovno izvajal pouk na daljavo. Dijakom, učiteljem in staršem je ravnatelj Vegove Ljubljana 15. 10. 2020 po e-pošti posredoval vsa navodila in pojasnila glede izvajanja takega pouka.