Odpiramo dodaten oddelek na programu tehnik računalništva

Spoštovani učenci, ki bi se želeli vpisati na našo šolo,
v luči nedavnih pogovorov z MIZŠ vas obveščamo, da smo se odločili, da sprožamo postopek za odpiranje novega oddelka na programu tehnik računalništva. Naši pretehtani odločitvi je botrovalo dejstvo, da je letošnje število učencev, ki bi se v ljubljanski regiji želeli vpisati na srednjo šolo, prav tako tudi našo, posebej visoko in da je na naši šoli zanimanje za program tehnik računalništva zadnja leta res veliko, zaradi česar moramo vsako leto odsloviti veliko dijakov, zdaj pa imamo končno priložnost, da vsaj nekaterim odpremo svoja vrata.

Zavedamo se, da je novica o odpiranju novega oddelka na naši šoli nekoliko pozna, a vam zagotavljamo, da pravočasnejši premislek o tem ni bil mogoč, zato se vam zahvaljujemo za razumevanje in upamo, da vas ta novica vsaj večinoma naslavlja prijetno presenečene.

Aleksandar Lazarević, ravnatelj