Stanje prijav za vpis v 1. letnik na dan 22. 4. 2022

PROGRAM RAZPISANA MESTA ŠTEVILO PRIJAV MIN. ŠT. TOČK 7. IN 8. RAZREDA*
Elektrotehnik

 

84 79 X
Tehnik računalništva 112 148 103
Tehniška gimnazija

 

56 67 108

*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah, upoštevan je 90% delež kandidatov

 

PREGLEDNICA 1: Razpored števila kandidatov  glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA z dne 22. 4. 2022

Razpon točk                                                         Število kandidatov
od 116 do 120 18
od 111 do 115 27
od 106 do 110 36
od 101 do 105 33
od 96 do 100 17
od 91 do 95 8
od 86 do 90 3
od 81 do 85 1
od 76 do 80
od 71 do 75 2
od 66 do 70 1
65 točk in manj
Pomanjkljivi podatki 2
Skupaj 148

 

PREGLEDNICA 2: Razpored števila kandidatov  glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program ELEKTROTEHNIK z dne 22. 4. 2022

Razpon točk                                                        Število kandidatov
od 116 do 120 5
od 111 do 115 4
od 106 do 110 14
od 101 do 105 12
od 96 do 100 15
od 91 do 95 14
od 86 do 90 4
od 81 do 85 7
od 76 do 80 1
od 71 do 75
od 66 do 70 2
65 točk in manj
Pomanjkljivi podatki 1
Skupaj 79

 

PREGLEDNICA 3: Razpored števila kandidatov  glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIŠKA GIMNAZIJA z dne 22. 4. 2022

Razpon točk                                                        Število kandidatov
od 116 do 120 18
od 111 do 115 24
od 106 do 110 13
od 101 do 105 6
od 96 do 100 6
od 91 do 95
od 86 do 90
od 81 do 85
od 76 do 80
od 71 do 75
od 66 do 70
65 točk in manj
Pomanjkljivi podatki
Skupaj 67

 

Svetovalna služba Vegove Ljubljana