Stanje prijav za vpis v 1. letnik na dan 4. 4. 2022

Stanje na dan 4. 4. 2022:

Program Razpisana mesta Število prijav Min št. točk 7. in 8. razreda*
elektrotehnik 84 73 /
tehnik računalništva 112 171 103
tehniška gimnazija 56 63 105

*trenutne spodnje meje so okvirne, ker pri nekaterih prijavljenih nimamo vseh podatkov o ocenah (ni vneseno s strani OŠ, tujci), upoštevan je 90% delež kandidatov.

Prenos prijavnic na drugi program ali šolo je možen do vključno 25. 4. 2022. Potekal bo po elektronski poti (podpisana in izpolnjena izjava o prenosu prijavnice, poslana na objavljen elektronski naslov). Podrobnejša navodila in izjavo za prenos najdete na spletni strani MIZŠ https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Natančnejša razporeditev prijavljenih na določen program po točkah se nahaja v spodnjih preglednicah:

  • preglednica 1: tehnik računalništva
  • preglednica 2: elektrotehnik
  • preglednica 3: tehniška gimnazija

 

PREGLEDNICA 1: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA z dne 4. 4. 2022.

razpon točk število kandidatov
od 116 do 120  18
od 111 do 115  27
od 106 do 110  36
od 101 do 105  35
od 96 do 100  25
od 91 do 95  17
od 86 do 90  6
od 81 do 85  0
od 76 do 80  1
od 71 do 75 1
od 66 do 70  3
65 točk in manj  0
pomanjkljivi podatki 2
skupaj 171

 

PREGLEDNICA 2: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program ELEKTROTEHNIK z dne 4. 4. 2022.

razpon točk število kandidatov
od 116 do 120 5
od 111 do 115 4
od 106 do 110 14
od 101 do 105 11
od 96 do 100 14
od 91 do 95 11
od 86 do 90 4
od 81 do 85 7
od 76 do 80 1
od 71 do 75 0
od 66 do 70 1
65 točk in manj 0
pomanjkljivi podatki 1
skupaj 73

 

PREGLEDNICA 3: Razporeditev števila kandidatov glede na dosežene točke 7. in 8. razreda za program TEHNIŠKA GIMNAZIJA z dne 4. 4. 2022.

razpon točk število kandidatov
od 116 do 120 17
od 111 do 115 20
od 106 do 110 12
od 101 do 105 7
od 96 do 100 5
od 91 do 95 0
od 86 do 90 0
od 81 do 85 0
od 76 do 80 1
od 71 do 75 0
od 66 do 70 0
65 točk in manj 0
pomanjkljivi podatki 1
skupaj 63

 

Svetovalna služba Vegove Ljubljana