Podelitev maturitetnih listin – spomladanski rok splošne mature 2021

Rezultati splošne mature

Obveščamo vas, da boste z rezultati splošne mature v šoli seznanjeni v ponedeljek, 12. julija 2021, po spodnjem razporedu.

Kandidati Ura Prostor
G 4. a 10.30 209
G 4. b 11.00 220
Maturanti SŠ Vegova (dodatni predmet na SM)

Kandidati z drugih SŠ

Občani

 

12.00–13.00

 

4

Kandidati lahko maturitetne listine o uspehu prevzamete osebno ali pa vaš sorodnik s pooblastilom. Informacij o uspehu na splošni maturi ne dajemo po telefonu, lahko pa jih dobite s svojim geslom na spletni strani http://matura.ric.si.

Na dan objave rezultatov (12. 7. 2021) boste imeli možnost elektronskega vpogleda rezultatov in pripadajoče izpitne dokumentacije: izpitne pole, doseženo število točk po izpitnih polah in nalogah ter navodila za ocenjevanje.

E-vpogledi v skladu s Koledarjem splošne mature 2021 trajajo od 12. do 14. julija.

POMEMBNO:

Rok za oddajo prijave k splošni maturi ali posameznemu izpitu splošne mature v jesenskem roku je torek, 13. julij 2021; v šoli jo osebno izročite tajnici ŠMK SM.

Vljudno vabljeni!
ŠMK SM, Vegova Ljubljana