Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti

POPRAVNI, PREDMETNI (izboljševanje pozitivne ocene v 3. letniku) IN DOPOLNILNI (neocenjeni predmeti) IZPITI

V spomladanskem roku bodo izpiti potekali 28.–30. 6. in 1. in 2. 7. 2021.

Dijak lahko opravlja največ 3 popravne izpite, v spomladanskem roku samo dva.

Če ima dijak dopolnilni izpit, ga mora opravljati pred popravnim izpitom.

Popravni izpiti se opravljajo iz snovi celega leta (dogovor z učiteljem). Dopolnilni izpit obsega tisto snov, za katero dijak ni pridobil potrebne ocene.

Konzultacije s profesorji pred izpiti bodo 28. in 29. 6. 2021.

Razpored dopolnilnih izpitov bo objavljen 25. 6. 2021, razpored popravnih izpitov pa 27. 6. 2021.

Dijaki se na izpit prijavijo z e-prijavnico.

 

Jesenski rok: 16.–19. 8. 2021 (razpored bo objavljen 13. 8. 2021)