Pouk po modelu C tudi po prvomajskih počitnicah

V ponedeljek, 3. 5. 2021, se nadaljuje pouk po nekoliko prilagojenem modelu C, kar pomeni, da se v šoli ves čas izobražujejo dijaki zaključnega letnika (izjema je za gimnazijce 4. letnika le 3. 5.), ostali imajo pouk izmenično en teden na daljavo in en teden v šoli. V tednu od 3. do 7. 5. 2021 pridejo k pouku v šoli tehniki računalništva od 1. do 3. letnika in četrtošolci strokovne šole; gimnazijci 4. letnika pa imajo v ponedeljek pouk na daljavo, v torek pa pridejo v šolo pisat maturitetni esej; v naslednjih dneh nadaljujejo s poukom v šoli.