Stanje prijav po končanih prenosih – 22. 4. 2021

Stanje prijav po zaključenem roku za prenose 22. 4. 2021:

ProgramRazpisana mestaŠtevilo prijavMin št. točk 7. in 8. razreda*
elektrotehnik8410386
tehnik računalništva112137100
tehniška gimnazija5670106

*trenutne spodnje meje so okvirne (nekateri kandidati imajo enako število točk na spodnji meji), upoštevan je 90% delež kandidatov.

Na vseh programih se obeta omejitev vpisa.

Letošnja merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa so spremenjena. V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več kandidatov z istim številom točk, se bo izbira med njimi opravila na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen 7., 8. in 9. razreda slovenščina (italijanščina ali madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom teh predmetov lahko kandidat pridobi največ 45 točk.