Pouk po modelu b od 17. 5. 2021 dalje

Z naslednjim tednom bo pouk potekal po modelu B. To pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli. Pouk bo zaradi zagotavljanja manjšega števila dijakov hkrati na šoli dvoizmenski. Urnik bo objavljen v eAsistentu 14. 5. Zaradi priprav na maturo in odhoda dijakov 3. letnika strokovne šole na PUD se bo znova spremenil 24. 5.