Prijava in vpis v prvi letnik – novi datumi

Spoštovani bodoči dijaki in starši,

znan je nov končni datum oddaje prijave za vpis v prvi letnik, in sicer je to 11. maj 2020. Do takrat je potrebno oddati prijavnice, kar lahko storite po navadni ali elektronski pošti. V večini primerov za to poskrbijo osnovne šole.

Po oddaji prijavnic bodo prenosi že oddanih prijav med šolami možni do 16. junija.
Tudi vpis bo letos potekal nekoliko kasneje, v časovnem okvirju med 30. junijem in 6. julijem, o natančnem datumu vpisa za posameznega kandidata boste junija obveščeni individualno.

V teh dneh za vprašanja žal nismo dosegljivi po telefonu, lahko pa nam pišete na naše elektronske naslove.

Šolska svetovalna služba