Vrnitev četrtošolcev k pouku, pouk za nižje letnike

V ponedeljek, 18. 5. 2020, so se k pouku vrnili četrtošolci in njihovi učitelji. Pouk oz. priprava na maturo bo potekal po posebnem urniku, ki je objavljen v eAsistentu. Dijaki, razredniki, učitelji in drugi strokovni delavci ter starši so bili po e-pošti obveščeni tudi o novem hišnem redu, ki vključuje  priporočila NIJZ glede higienskih ukrepov v šolskih prostorih, da bi se izognili okužbi s covid-19. Za dijake z zdravstvenimi težavami bo pouk potekal še vedno na daljavo. Tudi učitelji iz rizične skupine bodo poučevali na daljavo.

Vse informacije glede poteka mature in higienskih ukrepov v času izpitov bodo dijakom posredovane po e-pošti.

Za dijake nižji letnikov še vedno velja, da je zanje organiziran pouk na daljavo. O vseh spremembah in novostih bodo še pravočasno obveščeni po e-pošti in na spletni strani šole.