Prijave za spomladanski rok poklicne mature 2020

Vse potencialne kandidate obveščam, da je zadnji dan za prijavo k spomladanskemu roku poklicne mature 2020 torek, 31. marec 2020. Zaradi aktualnega dogajanja je prijava možna samo po elektronski pošti (katja.tomazic@vegova.si), kamor je potrebno poslati tudi dokazilo o plačilu maturitetnih obveznosti. Položnico prejmete po poslani prijavi.

Hkrati vse kandidate obveščam, da je:

  • 16. april 2020 datum, do katerega mora biti izdelan in dokončan izdelek oz. storitev in oddan mentorju skupaj s strokovnim poročilom,
  • 26. maj 2020 datum, do katerega je potrebno izpolniti vse pogoje ali pa se pisno odjaviti od poklicne mature.

Vse ostale informacije dobite na moodlu, v mapi Poklicna matura.

 

Katja Tomažič, tajnica ŠMK PM