Prvi šolski dan – razpored

Prvi šolski dan – razpored

Ponedeljek, 3. 9. 2018

1. letnik
OB 8. URI
Prvošolci se zberejo v avli šole, od koder bodo odšli skupaj z razredniki v izbrane učilnice.

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK, njegov namestnik SORAZREDNIK/TUTOR
E 1. A 212 Jernej Golobič Silvan Pipan
E 1. B 222 Mag. Romana Šivic Milan Topolovec
E 1. C 3 Maks Seme Gabrijela Korošec
R 1. A K 11 Mitja Žnideršič Dušan Sitar
R 1. B 214 Marjeta Šušteršič Menart Aleš Volčini
R 1. C K 9 Beti Kerin Janja Žlebnik
R 1. D 209 Lidija Gorišek
G 1. A 221 Vida Vidmar Merlin Gulan Lokar
G 1. B 213 Mojca Stare Aljaž Mirjana Višnikar

 

4. letnik
OB 9. URI
Dijake 4. letnika sprejmejo razredniki v navedenih učilnicah.

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK, njegov namestnik SORAZREDNIK/TUTOR
E 4. A 202 Lea Koler
E 4. B 115 Mitja Vodeb
E 4. C 108 Janez Pešec
R 4. A 118 Mag. Erika Pleša
R 4. B 203 Alenka Zorko
R 4. C 4 Mag. Milan Setničar
R 4. D 210 Alenka Hari
G 4. A 206 Karin Kastelic
G 4. B 218 Aleksandar Lazarević

 

2. in 3. letnik
OB 10.30
Dijake 2. in 3. letnika sprejmejo razredniki v navedenih učilnicah.

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK, njegov namestnik SORAZREDNIK/TUTOR
E 2. A 212 Manuela Markoja Šubara Ana Vukelić
E 2. B 211 Tomaž Medica Jože Veršnjak
E 2. C 15 Zlatko Vučenović Franc Kamenik
E 3. A 4 Igor Vulić Andraž Žugelj
E 3. B 3 Janez Trček Anton Orehek
E 3. C 209 Ljubo Šegatin Mag. Maja Azarov Domajnko
R 2. A K 11 Melita Kompolšek Nataša Makarovič
R 2. B 215 Igor Čugalj Mag. Igor Petrovčič
R 2. C K 10 Matjaž Majnik Neja Benedetič
R 2. D 206 Lidija Vintar Špela Pretnar
R 3. A 207 Mag. Andreja Vehovec Marko Tomšič
R 3. B 202 Katja Lasbaher Jožef Leskovec
R 3. C 118 Gašper Lomovšek Katja Tomažič
R 3. D 221 Mojca Fink Darjan Toth
G 2. A 218 Aleksandra Saška Kučan Slavica Škerbot
G 2. B 220 Amanda Zupanc (S. Krapež) Sonja Krapež
G 3. A 210 Damijan Purg Marko Kastelic
G 3. B 203 Sonja Zver Rastislav Snoj

Oznake: E – elektrotehnika, R – računalništvo, G – gimnazija (npr. učilnica 214 –
2. nadstropje, učilnica 115 – 1. nadstropje, učilnica 3 – pritličje, učilnica K 9 – v kleti)