Razpored popravnih izpitov – spomladanski rok

Objvaljamo razpored (pdf) popravnih izpitov, ki bodo potekali od 28. 6. 2024 do 4. 7. 2024. Šifro ste dijaki prejeli v povratni pošti ob prijavi na izpit. V primeru nejasnosti se obrnite na razrednika.

Pomembno: Povratno pošto s šifro ste prejeli na svoj šolski e-naslov.

Zadnja sprememba seznama: 27.6.2024 14:19