Rezultati 2. Kroga vpisa v 1. Letnik

V 2. krogu vpisnega postopka smo zapolnili vsa mesta na vseh treh izobraževalnih programih.

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka:

  • program Tehnik računalništva: točke iz ocen 137,
  • program Elektrotehnik: točke iz ocen 114, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 103,
  • program Tehniška gimnazija: točke iz ocen 136, točke iz nacionalnih preizkusov znanja 119;

svetovalna služba Vegove Ljubljana