Razpored za prvi šolski dan 1. 9. 2021

PRVI ŠOLSKI DAN – razpored
Sreda, 1. 9. 2021

Dijaki se zberejo ob določeni uri v navedenih učilnicah. Te bodo odprte že 30 minut prej, da se dijaki ne bi zadrževali na hodnikih. Prvošolce bodo v učilnice usmerjali dežurni učitelji. V šolskih prostorih je po vstopu v stavbo obvezna uporaba zaščitnih mask.

Tehnik računalništva – 1. in 2. letnik ob 8.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
R 1. A 3 Igor Čugalj Aleš Volčini
R 1. B 4 (Matic Podpadec) Alen Ajanović
R 1. C 220 Katja Kopasz Mitja Žnideršič
R 1. D 202 Dušan Sitar Jožef Leskovec
R 2. A 221 Erika Pleša Katja Lasbaher
R 2. B K 10 Hana Brezovnik (Neja Benedetič)
R 2. C 206 Karin Kastelic Ljubo Šegatin
R 2. D 210 Mojca Fink Mitja Vodeb

Tehnik računalništva – 3. in 4. letnik ob 9.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
R 3. A 212 Melita Kompolšek Uroš Breskvar
R 3. B 213 Marko Tomšič Mihael Krišelj
R 3. C 209 Nataša Makarovič Anton Orehek
R 3. D 207 a Tanja Kocjan Milan Setničar
R 4. A 203 Andreja Vehovec
R 4. B 211 Marjeta Šušteršič Menart
R 4. C K 9 Beti Kerin
R 4. D 215 Aleksandar Lazarević

Elektrotehnik in tehniška gimnazija – 1. in 2. letnik ob 11.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
E 1. A 3 Manuela Markoja Šubara Jernej Pustoslemšek
E 1. B 4 Zlatko Vučenović Silvan Pipan
E 1. C 202 Špela Pretnar Ana Vukelić
E 2. A 206 Andraž Žugelj Jože Veršnjak
E 2. B K 10 Janez Trček Milan Topolovec
E 2. C 222 Igor Petrovčič Janez Omahen
 
G 1. A 218 Aleksandra Saška Kučan Maja Azarov Domajnko
G 1. B         221 Amanda Zupanc Sonja Krapež
G 2. A         214 Sonja Zver Damijan Purg
G 2. B         220 Merlin Gulan Lokar Slavica Škerbot

 

Elektrotehnik in tehniška gimnazija – 3. in 4. letnik ob 12.00

RAZRED UČILNICA RAZREDNIK SORAZREDNIK
E 3. A 212 Alenka Hari Janez Pešec
E 3. B 207 Lea Koler Tomaž Medica
E 3. C 209 Špela Suhadolnik Vida Vidmar
E 4. A K 9 Jernej Golobič
E 4. B 210 ob 11.00 Franc Kamenik
E 4. C 111 Romana Šivic
 
G 3. A 207 a Mirjana Višnikar Ivić Marko Kastelic
G 3. B 203 Alenka Zorko Rastislav Snoj
G 4. A 215 Igor Vulić
G 4. B 213 Mojca Stare Aljaž