Stanje prijav za vpis v 1. Letnik na dan 23. 4. 2024

Stanje prijav za vpis v 1. letnik kaže, da bo vpis omejen na programu tehnik računalništva. Ostala dva programa nista zapolnjena in zanju ne bo omejitve vpisa.

ProgramRazpisana mestaŠtevilo prijavMin št. točk 7. in 8. razreda*
elektrotehnik8481brez omejitve
tehnik računalništva11212097
tehniška gimnazija5652brez omejitve
*trenutne spodnje meje, upoštevan je 90% delež kandidatov
 
Kandidati oz. starši bodo vabilo s potekom vpisnega postopka prejeli po elektronski pošti najkasneje do 29. 5. 2024.
 
svetovalna služba
Vegova Ljubljana